Misiune
  • dezvoltarea sectorului IMM-urilor,
  • dezvoltarea potentialului inovativ din IMM-uri si din mediul universitar,
  • crearea si dezvoltarea start-up-rilor si spin-off-urilor,
  • valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice obtinute in universitati,
  • institute, centre si laboratoare de cercetari,
  • specializarea si perfectionarea continua a personalului la toate nivelurile executive si de management in vederea realizarii de noi produse,
    servicii si tehnologii cu valoare adaugata ridicata precum si transferuri tehnologice,
  • dezvoltarea curriculelor universitare si postuniversitare cu orientare antreprenoriala

Misiunea ITA GOLDTECH ARAD este indeplinita prin operationalizarea unei oferte integrate de evaluare, indrumare, incubare, formare si asistenta bazata pe o retea complexa de parteneri ai incubatorului inclusiv pe rezultatele Centrului propriu de Cercetari pentru inovare si antreprenoriat.