Structura

Posturile pentru funcțiile executive în cadrul ITA GOLDTECH ARAD sunt următoarele:

a.  Director

b.  Director adjunct

c.  Asistent Director

d.  Jurist

e.  Economist

f.   Administrator IT

g.  Administrator

h.  Consultant