Categorii de servicii

INCUBARI

 • incubare fizica (inchirierea unui spatiu de incubare dotat cu  mobilier,  calculator cu acces la internet, telefon, servicii de secretariat, servicii de asistenta si consultanta)
 • incubare virtuala (acces la sala de conferinte, servicii de asistenta si consultanta)
 • incubarea start-up-urilor si spin-off-urilor straine in vederea explorarii si penetrarii pietelor romanesti

ACCES LA INFRASTRUCTURA DE COMUNICARE

 • centrale telefonice si servere performante, retea de calculatoare;
 • servicii de comunicare-informare, receptie, servicii postale, servicii de secretariat precum: preluare mesaje, furnizare de informatii primare;
 • servicii auxiliare precum: reparatii si intretinere curenta;
 • procesare, editare, multiplicare materiale promotionale;
 • proiectare si design pentru prezentari pe Internet

SERVICII SPECIALIZATE

 • servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic;
 • servicii de cercetare-dezvoltare
 • servicii de informare tehnologica, audit tehnologic, veghe si prognoza tehnologica;
 • servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modele experimentale si prototipuri;
 • servicii de asistenta si consultanta pentru valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
 • servicii de asistenta si consultanta in domeniul legislativ la nivel national, european si international

SERVICII DE ASISTENTA

 • obtinerea de fonduri in cadrul unor programe nationale si internationale;
 • identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare;
 • asigurarea accesului la baze de date specializate;
 • informare cu privire la prioritatile nationale, regionale si locale

ALTE SERVICII

 • consultanta in accesarea fondurilor europene si guvernamentale;
 • consultanta si asistenta in dezvoltarea culturii antreprenoriale
 • servicii de educatie de-a lungul vietii (LLL)

ACTIVITATI SPECIFICE

 • acces la baze de date, acces la strategiile locale si regionale, acces la infrastructura de comunicare
 • servicii de consultanta economica si financiara
 • informare tehnologica, prognoza tehnologica
 • programe de training, suporturi de cursuri de tip LLL
 • servicii de informare, evaluare, audit si transfer tehnologic
 • analize economice, analize financiare, studii de fezabilitate, modele de afaceri, planuri de afaceri
 • realizarea de studii de marketing in identificarea de noi piete si noi parteneri, plan de management, plan de productie, plan de vanzari, analize de risc
 • asistenta acordata agentilor economici in stabilirea strategiilor de dezvoltare institutionala si de afaceri
 • internet, baze de date
 • cursuri de specializare, perfectionare, formare