Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a participat la a 5-a Conferință Europeană și Internațională pentru Energii Neconvenționale, organizată de Academia Română (20-21 septembrie 2011) în colaborare cu ANCS și IPA S.A. București PDF

 

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, reprezentat de directorul ing. jr. Adrian Cotoraci și de prof. drd. Savici Alexandru, a prezentat în cadrul secțiunii eEFFICIENCIA a conferinței lucrarea „Creșterea eficienței termice prin utilizarea nanofluidelor”. Prezentarea a fost susținută de prof. drd. Savici Alexandru și a trezit un real interes în cadrul participanților, în special prof. univ. dr. Wolfgang Winkler de la Școala de Înalte Studii Tehnice din Hamburg, care a și prezidat această secțiune.