Stiri
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad la Forumul Român pentru Inovare în data de 18-19 octombrie 2012 la București PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, prin prof. drd. Alexandru Savici, la Forumul Român pentru Inovare în data de 18-19 octombrie 2012 la București. Evenimentul a avut loc la Romexpo, în sala de conferințe, și a fost organizat în comun de către: ARoTT - Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare, ANCS - Autoritatea Romana pentru Cercetare Stiintifica, Comisia Europeana, DG Intreprindere si Industrie și TAKE IT-UP - pilonul de promovare al INNOVA Europa.

În cadrul evenimentului au fost prezentate ultimele trenduri în inovare, transfer tehnologic, noi tehnologii în domeniu, tehnologii pentru maximizarea competitivității IMM-urilor. Evenimentul a functionat ca o "interfatață între cercetare, inovare și sectorul de piață" permițând oferirea noilor tehnologii, procese, brevete și licențe.
Evenimentul de Brocheraj a fost un mediu ideal pentru:
1. Intreprinderi ce oferă afaceri și/sau tehnologii inovative.
2. Oameni de știință și institute de cercetare ce oferă rezultate de cercetare orientate spre aplicație.
3. Oameni de știință și antreprenori interesați în proiecte comune de cercetare în cadrul FP7

În timpul acestui Forum, liderii în industrie, autoritățile locale și oamenii de știință au avut ocazia să-și împărtășească așteptările, schimbând cunoștințe și înțelegând caracteristicile specifice sistemelor de inovare, descoperind în același timp bune practici și inovații ce pot fi capitalizate ca parte a unei abordîri originale de parteneriat.

 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la conferința de deschidere InterCluster din data de 17 octombrie 2012 la Szeged PDF

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat prin ing. Adrian Juverdeanu la conferința de deschidere InterCluster care s-a ținut la Camera de Comerț și Industrie Csongrad din Szeged. Conferința a fost organizată în cadrul proiectului HURO/1001/132/2.1.2 – Development of INTERCLUSTER Business Cooperation Network de către GeaMedia Nonprofit Kft, partenerul lider,  în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

În cadrul conferinței au fost prezentate clusterele din Ungaria și România împreună cu oportunitățile de înființare a clusterelor din regiunea transfrontalieră. De asemenea, au fost date ca exemple de bune practici din Ungaria clusterele Rozsa Cluster, ArchEnerg Cluster și Hod Iparos Cluster.

În cadrul proiectului se vor organiza câte trei workshopuri în Ungaria și România, iar conferința de încheiere cu concluziile proiectului va fi ținută la Arad.

 

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică şi Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH, participă în perioada 10–12 octombrie la cea de-a X-a ediție a Târgului ECOMEDIU PDF

Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Arad a organizat în perioada 10–12 octombrie la Complexul Expo Arad Internațional, cea de a X-a ediție a Târgului internațional “Ecomediu” 2012.

Târgul prezintă echipamente, utilaje, aparate pentru investigarea, analiza şi controlul calității apei, aerului, solului, utilaje de salubritate, energii neconvenționale şi regenerabile.

Cu această ocazie s-au organizat şi următoarele conferințe: “Provocările unui viitor mai verde. Practici şi experiențe” şi “Workshop International Proiect Proceed”. Conferinţele şi târgul de protecţie a mediului au ca principal scop schimbul de informaţii şi experienţă bazat pe realizări concrete în domeniul protecţiei mediului, prezentarea tehnologiilor aplicate în ţară şi în străinătate.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este prezentă cu exponate ale activităţii de cercetare ştiinţifică din anii 2011/2012, reflectând publicaţii premiate de către Academia Română de Ştiinţe. În standul UVVG sunt prezentate granturi şi proiecte strategice câştigate, centrele şi institutele în cadrul cărora se desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, Şcoala Postdoctorală ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul unui proiect strategic coordonat prin Academia Română de Ştiinţe. S-a prezentat si oferta de servicii a Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri “ITA GOLDTECH” Arad.

Salonul oferă reprezentanţilor Universităţii, prilejul de a intra în contact direct cu specialişti, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor locale şi vizitatori.

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat la seminarul ”Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în Sectorul Energetic” din Râmnicu Vâlcea din data de 9 august 2012 PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin prof. drd. Alexandru Savici, consilier în cadrul Incubatorului Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, la seminarul ”Accesarea Fondurilor Structurale pentru Finanţarea Proiectelor de Investiţii în Sectorul Energetic” care a avut loc în data de 9 august 2012 în Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a fost organizat de Organismul Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  şi au participat circa 100 de invitaţi din ţară. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad a fost singura universitate participantă, fapt apreciat de organizatori.

Seminarul a vizat finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării energiei,  în contextul combaterii schimbărilor climatice, (POSCCE – Axa 4). Ţinând cont că, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad deţine un număr important de clădiri energofage, avem un mare interes pentru accesarea măsurii 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi - Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mică putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie, a cărei finanţare este preconizată a fi lansată în perioada următoare. În această perioadă , este finanţată măsura 4.1. Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și a sustenabilității sistemului energetic), cu termen 30 oct. 2012.

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat la dezbaterea publică privind energia durabilă organizată de Primăria Arad din data de 24 iulie 2012 PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a participat la dezbaterea publică organizată de Primăria Arad privitor la aprobarea planului de acțiune privind energia durabilă în municipiul Arad.

Proiectul prevede implementarea a circa 40 de măsuri din prezent până în 2020, în valoare totală de 271 milioane euro, măsuri care vor duce la finalizarea unor obiective energetice, de mediu, de îmbunătățire a calității vieții, având ca rezultat final reducerea emisiilor de CO2 în municipiu cu 28% față de nivelul măsurat în 2008-2010.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este direct interesată în implementarea acestor măsuri având în vedere că viitorii absolvenți ai specializării Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile vor avea oportunități de inserție profesională foarte interesante. Prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad și Clubul Antreprenorial Studențesc se vor găsi oportunități fezabile de parteneriat cu municipalitatea, folosind know-how-ul semnificativ în domeniu și cadrele specializate de care beneficiază Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”.

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad la conferința „Zilele Energiei 2012 - Arad” în data de 19 iunie 2012 PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH, a participat, marţi 19.06.2012, la prima ediţie a Conferinţei „Zilele Energiei 2012 - Arad”, organizată în cadrul Proiectului „O abordare inclusivă, de la egal la egal, pentru implicarea conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor” – acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 27, finanţat  prin Programul Comisiei Europene Intelligent Energy Europe 2010.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe şi este Coordonat de Municipalitatea din Vicenza – Italia – precum şi alte organisme preocupate de implementarea soluţiilor de energie inteligentă şi eficientă, astfel încât, în perspectiva anului 2020, să contribuie la combaterea, sau eliminarea schimbărilor climatice şi la atingerea ţintei de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% pe teritoriul conurbaţiilor implicate în proiect.

Municipiul Arad are calitatea de partener, într-un consorţiu format din 15 parteneri ş municipalităţi, instituţii şi societăţi de consultanţă din 7 ţări, cu municipii a căror populaţie însumează peste 2 mil. locuitori:

Prof. drd. Alexandru Savici, din cadrul ITA GOLDTECH al UVVG, a declarat: „Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a participat la aceste comunicări prezentate în cadrul proiectului CONURBANT şi este interesată în aplicarea soluţiilor de energie eficientă, cu atât mai mult, cu cât prin specializarea INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE, autorizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Inginerie şi Informatică, poate să se implice activ în implementarea proiectului”.

 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat în data de 19 mai 2012 la Târgul organizat de firma Maschio Gaspardo România SRL în localitatea Chisineu Cris PDF

O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad  condusa de d-na Rector, prof. univ. dr. Cotoraci Coralia,  a participat sâmbătă 19.05.2012 la Târgul organizat de firma Maschio Gaspardo România SRL.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul firmei Maschio Gaspardo România din Chișineu Criș, printre invitați numărându-se oficialități locale, oameni de afaceri si specialisti din domeniul agricol.

Reprezentantii universitatii au prezentat participantilor oferta educațională pentru anul universitar 2012 – 2013,  serviciile oferite de către Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA) – GOLDTECH ARAD,  precum si oportunitatile academice ale Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad.

Un element important l-a constituit prezentarea specializarii « Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER) »,  specializare care începând cu anul 2011 functioneaza în cadrul Facultatii de Stiinte, Inginerie si Informatica de la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad.  Programul de studii de licenta ISER, cu o durata de 4 ani, curs de zi (240 credite ECTS), formeaza specialisti în vederea conceperii, dezvoltarii si implementarii sistemelor care produc energie regenerabila.

Târgul a oferit informatii cu privire la produsele si tehnologiile din domeniul  masinilor agricole pasive, tractate, adaptate tuturor lucrarilor tipice Europei de Est, masini proiectate pentru extinderi mari si în special pentru lucrari în profunzime  si  pentru refacerea terenurilor putin fertile, nelucrate de mai multi ani.

În cadrul standului nostru a fost prezent un grup de studenti de la Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara, însotiti de cadre didactice din învatamântul superior medical aradean, care au oferit persoanelor interesate consultatii medicale gratuite, determinarea valorilor glicemiei si a tensiunii arteriale.

Nu în ultimul rând, Târgul a oferit reprezentantilor Universitatii, prilejul de a intra în contact direct cu oficialitatile, cu mediul de afaceri, cu autoritatilor locale si cu vizitatorii prezenti la aceasta manifestare.

 
Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER) PDF

Prof. drd. Alexandru Savici, din cadrul Incubatorului de Afaceri ITA – GoldTech al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a precizat că, la ora actuală, piaţa muncii începe să se deschidă spre noi domenii care, în urmă cu doi-trei ani erau inexistente. „Un astfel de domeniu este Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER), specializare care începând cu anul 2011, funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Inginerie şi Informatică de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Programul de studii de licenţă ISER, cu o durată de 4 ani, curs de zi şi 240 credite ECTS, formează specialişti în vederea conceperii, dezvoltării şi implementării sistemelor care produc energie regenerabilă”.

Prof. drd. Alexandru Savici a precizat că, în perspectiva orizontului 2020, unul dintre obiectivele tematice, lansate de Comisia Europeană în noiembrie 2009, în vederea unei dezvoltări durabile este creşterea economică bazată pe cunoaştere, ceea ce înseamnă că educaţia şi cercetarea, inovarea şi creativitatea sunt principalele priorităţi pentru realizarea societăţii europene bazate pe cunoaştere. În acest sens, Senatul UVVG a hotărât înfiinţarea unui centru de cercetare în domeniu, în cadrul căruia studenţii şi specialiştii vor avea oportunitatea abordării programelor de cercetare şi a diseminării cunoştinţelor de specialitate.

„Aceste iniţiative ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, vin în întâmpinarea şi se armonizează cu Strategia Energetică a judeţului Arad pe perioada 2010-2020 lansată în cursul anului trecut de către Consiliul Judeţean Arad. Dacă Primăriile din judeţ ar avea măcar unul din angajaţi instruit şi pregătit în acest domeniu, atunci, urmând această strategie energetică, s-ar putea accesa mult mai uşor proiecte europene, realizându-se economii importante la bugetul comunităţilor”, a precizat Prof. drd. Alexandru Savici.

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad la Târgul ENREG - Energie Regenerabilă, 25-27 aprilie 2012, la Arad PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a participat prin Incubatorul de Afaceri ITA GOLDTECH, la  Târgul ENREG - Energie Regenerabilă, organizat în perioada 25-27 aprilie 2012, la Expo Arad Internaţional, Arad.

La Târgul ENREG, care este unul dintre cele mai mari şi semnificante evenimente din domeniul energiilor regenerabile din regiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, au participat 90 de expozanţi din 12 ţări europene, în 2 pavilioane expoziţionale şi 2500m² spaţiu de expunere, care au prezentat produsele si serviciile lor din toată gama de energii regenerabile.

Un spaţiu special în cadrul târgului a fost Parcul Solar, o zonă amenajată expozanţilor din domeniul energiei solare. Acesta a găzduit peste 35 de expozanţi, care și-au prezentat produsele şi serviciile.

În doar patru ani, ENREG a stabilit o reputaţie naţională şi internaţională solidă, devenind evenimentul conducător din Euro regiunea Romania, Ungaria si Serbia în domeniul energiei regenerabile.

Ing. Adrian Cotoraci, directorul Incubatorului de Afaceri ITA GOLDTECH, din cadrul UVVG, ne-a declarat că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a prezentat la târgul ENERG ultimele realizări în domeniul energiei regenerabile. „Previziunile analiştilor economici nu sunt deloc îmbucurătoare. În perspectiva anilor 2030-2040 economiştii lumii prevăd o recesiune economică accelerată. Dacă ritmul actual de creştere a consumului se menţine, resursele Terrei se vor epuiza în mod accelerat, iar foamea de energie şi alimente va secătui planeta. Alternativele sunt: extinderea exploatării resurselor spre spaţiul extraterestru – şi astfel de posibili-tăţi – sunt deja luate în considerare de civilizaţiile superindustrializate –  pe de-o parte, şi limitarea consumismului şi implementarea soluţiilor regenerabile, ecologice şi alternatve pe care Natura ni le oferă cu prisosinţă, pe de altă parte, perspectivă care ar încuraja o dezvolare durabilă şi mai ales sutenabilă a civilizaţiei umane”.

 

Read more...
 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Evaluarea și monitorizarea activităților de inovare și transfer tehnologic” în data de 30 martie 2012, Timișoara PDF

Sesiunea de comunicări cu tema ”Evaluarea şi monitorizarea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic” face parte din cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări  socio-economice durabile” - Cod SMIS 24120. Proiectul este implementat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) în calitate de beneficiar şi este cofinanţat prin FSE in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii administrative a ANCS în vederea îmbunătăţirii procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic, pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile.

Consorțiul, format din 16 entităţi, a dezvoltat o metodologie de raportare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) care a fost prezentată în cadrul sesiunii. Deasemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele unor studii şi analize despre inovare şi transfer tehnologic în România.

 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la seminarul de informare STEPS: Antreprenoriat pe vremuri de criză: idei viabile, strategii, finanțări, în data de 30 martie, la Arad PDF

Organizat în parteneriat de Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje - IRECSON și compania britanică MSK Global Training, programul de formare profesională „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România - STEPS“ vine în întâmpinarea vocaţiei antreprenoriale cu o ofertă completă de seminarii de informare, cursuri şi consultanţă în domeniul afacerilor, cu know-how din Marea Britanie, menită să furnizeze instrumentele şi cunoştinţele necesare stimulării spiritului antreprenorial şi punerii cu succes în practică a ideilor de afaceri ale participanților.

La seminarul de informare „Antreprenoriat pe vremuri de criză: idei viabile, strategii, finanțări” au participat persoane interesate de spiritul antreprenorial, printre care au fost și membri Clubului Antreprenorial Studențesc GoldTech. Seminarul, care s-a ținut la Hotel Continental Forum din Arad, a inclus prezentările oferite de Karina Mereuță (expert STEPS), Cristian Neamțu (Președinte Asociația L&C Consulting) și Paul Brad (Managing Partner & Senior Certified Trainer, Proactive Communication Ltd). Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări din partea participanților, și înscrierile pentru curs. Pentru mai multe informații despre cursul STEPS, http://www.antreprenor-pascupas.ro/

 
În data de 1 martie 2012 la Brașov a avut loc inaugurarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov la care Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a fost invitat să participe. PDF

 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la sesiunea de comunicări cu tema „Analiza de impact la nivel național a politicii ANCS în domeniul transferului tehnologic și inovării” în data de 29 februarie 2012. PDF

 

Consorțiul, format din 16 entități (printre care și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad prin Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad), a realizat documentul „Analiza de impact la nivel național a politicii ANCS în domeniul transferului tehnologic și inovării”, care a fost prezentat în cadrul sesiunii.

Proiectul „Dezvoltarea capacității ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării și al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile” COD SMIS 24120, este implementat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) în calitate de beneficiar și este cofinanțat prin SFE în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacității administrative a ANCS în vederea îmbunătățirii procesului de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice de inovare și transfer tehnologic, pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile.

 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la Conferința națională a doctoranzilor „Cercetări doctorale în România prin sprijin european” în data de 25 februarie 2012 PDF

 

În cadrul conferinței prof. drd. Savici Alexandru din cadrul Incubatorului Tehnologic și de Afaceri, a prezentat lucrarea „Polarizabilitatea la joasă frecvență a nanoparticulelor coloidale din fluidele magnetice”. Conferința a fost organizată de Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul proiectului POSDRU „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi (BURSE DOC)”.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2