Stiri
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a participat la a 5-a Conferință Europeană și Internațională pentru Energii Neconvenționale, organizată de Academia Română (20-21 septembrie 2011) în colaborare cu ANCS și IPA S.A. București PDF

 

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, reprezentat de directorul ing. jr. Adrian Cotoraci și de prof. drd. Savici Alexandru, a prezentat în cadrul secțiunii eEFFICIENCIA a conferinței lucrarea „Creșterea eficienței termice prin utilizarea nanofluidelor”. Prezentarea a fost susținută de prof. drd. Savici Alexandru și a trezit un real interes în cadrul participanților, în special prof. univ. dr. Wolfgang Winkler de la Școala de Înalte Studii Tehnice din Hamburg, care a și prezidat această secțiune.

 
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH Arad a participat la Programul de Perfecţionare Continuă “Dezvoltare prin Fonduri Europene” Bruxelles 11 – 15 decembrie 2011 PDF

 

Ing. Jr. Adrian Cotoraci, director al Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, a participat în perioada 11 – 15 decembrie 2011 la Bruxelles, la Programul de Perfecţionare Continuă “Dezvoltare prin Fonduri Europene” – Finanţare prin instrumente strcuturale şi fonduri complementare.

Seminarul a reunit reputaţi specialişti ai domeniului, consultanţi ai unor firme europene, profesori din cadrul European Training Institute.

Pe lângă posibilitatea de a afla lucruri noi şi valoroase din punct de vedere profesional, seminarul a reprezentat o instruire practică directă în practica dezvoltării locale, regionale din ţările în curs de dezvoltare din UE, în parteneriat cu zonele industriale, cu IMM-urile şi cu administraţia locală din ţările industrializate. A fost prezentata dezvoltarea si transformarile ce vor urma după anul 2013, respectiv noul tip de finantare a proiectelor si domeniile sustinute incepand cu anul 2014.

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a participat la Conferința Internațională „Energia din surse regenerabile în România – Prezent versus viitor” de la Avrig în perioada 29-30 noiembrie 2011 PDF

La conferință au participat 130 de invitați din țară și străinătate (Marea Britanie, Australia, Belgia, Italia, Germania). S-a prezentat Master Planul de dezvoltare energetică a orașului Avrig, a cărui primar urmărește atingerea independenței energetice într-o perspectivă a următorilor 20 de ani (până în 2030). În acest scop sunt implementate proiecte de utilizare a surselor de energie regenerabilă, în principal transformarea Avrigului în parc fotovoltaic citadin, în realizarea unei centrale electrice pe bază de biocombustibili folosind resursele locale și realizarea unui lanț de micro-hidrocentrale pe râul Olt.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a fost reprezentată de prof. drd. Savici Alexandru care a prezentat oportunitățile oferite de UVVG referitor la pregătirea specialiștilor în ingineria sistemelor de energie regenerabilă. Acest aspect a trezit interesul edililor din Avrig, care au propus înființarea unei filiale a Universității pe această specializare. De asemenea au prezentat interes conexiunile pe care UVVG le-a creat în cadrul consorțiilor, și cum poate promova preocupările administrației din Avrig în spațiul vorbitor de limbă germană.

 
"Tineretul în mișcare" - "Youth@Work" - un succes în Europa PDF

 

Un filmuleț de 8 minute filmat in trei state membre ale UE (Belgia, Spania, Slovacia) prezentând trei povești de succes care descriu relația win-win între IMM-uri și tineri: http://iservice-europa.eu/presscorner/youth/

Câteva povești audiovizuale de două minute oferind mărturii personale de la tineri, tineri antreprenori și/sau proprietari de IMM-uri cu un accent național puternic:

Belgia, Lituania, Polonia, Italia, Grecia, Suedia, Letonia, Slovacia

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a lansat o nouă specializare: Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile PDF

Ce vor învăţa studenţii?

Licenţiatul în specializarea ISER va dobândi următoarele competenţe :

 • formarea unui limbaj știintific de specialitate, bazat pe concepte moderne;
 • dobândirea și însusirea cunoștiinţelor specifice, a informaţiilor din domeniu și stapânirea acestora în vederea aplicării lor în practică;
 • cercetare, proiectare sisteme de energii regenerabile, concepţie, calculaţie specifică;
 • construcţia, punerea în exploatare, mentenanţa și managementul sistemelor de energii regenerabile; managerierea și gestionarea sistemelor de energii regenerabile;
 • identificarea surselor de energii regenerabile și integrarea acestora în circuitul energetic și economic national și global, prin aplicarea ISER;
 • eficientizarea consumului energetic și optimizarea entităţilor economice și administrative energofage prin implementarea soluţiilor ISER;
 • cunoașterea și aplicarea tehnicilor de măsurare, încercare și diagnoză în domeniul ingineriei industriale;
 • utilizarea tehnicii de calcul pentru soluţionarea problemelor din domeniul ingineriei industriale;

Posibilităţi de inserţie în muncă la terminarea facultăţii

 • unităţi pentru proiectarea, implementarea, funcţionarea și controlul sistemelor de energii regenerabile;
 • unităţi de producerea, transportul și distributia energiei electrice;
 • entităţi publice și private pentru managementul sistemelor de energii regenerabile;
 • centre publice și private de consultanţă în domeniul dezvoltării durabile;
 • entităţi publice și private care operează în sectorul pieţei de energie;
 • entităţi publice și private, în cadrul cărora are rol de auditor pe probleme de concepţie și dezvoltare a sistemelor bazate pe energii regenerabile

 

Read more...
 
Incubatorul de Afaceri „ITA GOLDTECH”, AJOFM şi EURES au organizat, în data de 24 noiembrie 2011 în Aula Magna „Vasile Goldiş”, din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiş” evenimentul „Tineretul în mişcare” PDF

La deschidere au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, omul de afaceri Mirco Maschio, de la firma „MASCHIO GASPARDO ROMÂNIA”, prof. univ. dr. Iovan Marţian, prorector al UVVG, Camelia Mihalcea, director EURES şi director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Horia Ocolicean, director executiv adjunct în cadrul AJOFM Arad, Marcel Grec, şef de cabinet al primarului Gheorghe Falcă, directori de companii angajaţi în poziţii de management din cadrul companiilor, elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi, cadre didactice, consultanţi în finanţare, reprezentaţi ai Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – ALUMNI.

Iniţiativa urmăreşte să îi inspire pe tineri să îşi creeze singuri locuri de muncă prin începerea unei afaceri. „Tineretul în mişcare” este una dintre „iniţiativele emblematice” ale UE care îşi propune să revigoreze sistemele de educaţie din Europa şi să sprijine intrarea tinerilor pe piaţa muncii. „Tineretul în mişcare” urmăreşte să realizeze acest lucru prin:  sprijinirea reformelor din sistemul naţional educaţional şi de formare pentru ca acesta să fie mai relevant pentru nevoile angajatorilor şi mai atractiv pentru tineri; promovarea mobilităţii, ca o modalitate pentru studenţii şi lucrătorii tineri să câştige experienţă şi noi competenţe, precum şi a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor; încurajarea statelor membre să introducă măsuri pentru soluţionarea problemei şomajului în rândul tinerilor şi acordarea unui sprijin mai însemnat celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Read more...
 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică şi Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri „ITA GOLDTECH” ARAD, participă, în perioada 23 – 25 noiembrie, la cea de-a IX-a Târgului ECOMEDIU 2011 PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este prezentă cu exponate ale activităţii de cercetare ştiinţifică din anii 2010/2011, reflectând publicaţii premiate de către Academia Română de Ştiinţe. În standul UVVG sunt prezentate granturi şi proiecte strategice câştigate, centrele şi institutele în cadrul cărora se desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, Şcoala Postdoctorală ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul unui proiect strategic coordonat prin Academia Română de Ştiinţe. Una dintre noutăţile prezentate, se referă la organizarea de către Incubatorul de Afaceri ITA GOLDTECH împreună cu Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică a programului de licenţă „Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile”.

În cadrul standului se regăsesc şi partenerii UVVG, firma Bardelli Solar SRL, care are o experienţă bogată în sectorul energiei regenerabile şi oferă cele mai bune servicii de consultanţă, de planificare tehnică şi financiară, studii de fezabilitate, producere şi comercializare de  panouri solare şi sisteme fotovoltaice. Un alt colaborator este firma Infaur SRL din Arad, aceasta pune la dispoziţia publicului interesat  elemente şi aparatură pentru reducerea consumului de energie  electrică şi termică. Se oferă de asemenea sisteme de panouri solare cu tuburi vidate şi panouri solare plane.

Read more...
 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a participat, în perioada 7 şi 9 aprilie 2011, la Târgul internaţional şi la conferinţele pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică în construcţii şi renovări - „ENREG ENERGIA REGENERABILĂ” PDF

Târgul a devenit cunoscut ca cea mai importantă platformă a schimbului de experienţe şi business pentru  persoane cheie şi experţi în domeniul energiilor regenerabile din vestul României. Strategia de marketing a evenimentului din 2011 pune un accent deosebit pe internaţionalizare, propunându-şi să reunească experţi din comunitatea europeană şi clienţi importanţi de pe pieţele internaţionale.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în calitatea de expozant, a prezentat rezultatele cercetării ştiinţifice concretizate în servicii şi produse, oferta de servicii a Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD,  precum şi oferta de studii pentru anul universitar 2011 – 2012.

Un impact special îl vor avea conferinţele de specialitate,  care au loc în paralel cu târgul, unde autorităţi publice, asociaţii, oameni de ştiinţă şi companii naţionale şi internaţionale prezintă cele mai recente curente, rezultate ale cercetării, tehnologii şi inovaţii din domeniul lor de activitate.

Târgul îşi propune să ofere informaţii cu privire la produsele, tehnologiile şi serviciile inovative din domeniul energiei regenerabile. Grupul ţintă este reprezentat de investitori, comunităţi locale, persoane decisive din partea instituţiilor, planificatori, manageri de proiect,  producători, susţinători şi  distribuitori de energie,  dezvoltatori regionali.

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a participat in perioada 24-26.11.2010, la cea de-a VIII-a ediţie a Târgului ECO – MEDIU, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad, sub patronajul Ministerului Mediului şi Pădu PDF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a participat in perioada 24-26.11.2010, la cea de-a VIII-a ediţie a Târgului ECO – MEDIU, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad, sub patronajul Ministerului Mediului şi Pădurilor

Prorector Cornel Someşan, director al Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD, a transmis mesajul rectorului UVVG, prof. univ. dr. Aurel Ardelean. “Prin această dimensiune ştiinţifică a manifestării expoziţionale arădene avem cu toţii reconfirmarea faptului că managementul ecologic şi protecţia mediului, ca ştiinţe interdisciplinare, sunt instrumente cu ajutorul cărora omul modern îşi reconsideră decisiv relaţia esenţială cu natura mamă. Proiectul câştigat de Consiliul Judeţean al Judeţului Arad pe problematica reciclării selective a deşeurilor, transferul de tehnologii curate de tot mai mulţi actori economici arădeni, accesarea prin proiecte a Fondului Naţional de Mediu sunt argumente ale demersului nostru comun spre un nou tip de economie, generativă şi eco–protectoare ”, se arată în comunicatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
Ing. Adrian Cotoraci, director adjunct al Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD, ne-a declarat: „Târgul Eco Mediu, de anul acesta, are foarte mulţi expozanţi, cam 83 la număr. Am luat deja legătura cu unele firme şi cu Universitatea Politehnica din Timişoara, pentru continuarea proiectelor de anul trecut, referitoare la energiile neconvenţionale. Dorim să continuăm această colaborare şi să o concretizăm printr-un acord de parteneriat.
De asemenea, suntem interesaţi de valorificarea deşeurilor şi a energiei solare, în special pentru obiectivele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care există la Macea şi la Izoi, cabana noastră turistică montană, pentru uşurarea cheltuielilor şi trecerea spre o energie verde. Sunt şi expozanţi din străinătate cu foarte multe tehnologii noi şi ne bucurăm că acest târg este susţinut şi de către minister, ca de altfel şi în anii precedenţi”
 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD a participat la Salonul Cercetării – 2010 organizat în perioada 6 – 9 octombrie 2010 la Complexul expoziţional ROMEXPO - Bucureşti
Written by Administrator   


Târgul a fost organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică prin Direcţia Transfer Tehnologic şi Infrastructuri.  În paralel s-a desfăşurat şi târgul intitulat INVENTIKA - 2010 (cea de-a XIV-a ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi), un târg ce a gazduit cele mai noi şi ingenioase creaţii ale minţilor îndrăzneţe.

Read more...
 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD, a participat la cea de a VI-a ediţie a Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac

În contextul implicarii Incubatorului Tehnologic si de Afaceri  ITA GOLDTECH ARAD  în promovarea si dezvoltarea unui concept de proiect în cadrul  „PROGRAMULUI  DE  COOPERARE TRANSFRONTALIERA  UNGARIA - ROMANIA  2007 - 2013”,  si ca urmare a invitatiei personale a d-nei  Maria Tatar,  Presedinte ANTREC  România,   UVVG a participat la cea de a VI-a editie a Târgului National de Turism Rural de la Albac–judetul Alba,  târg desfasurat în perioada 4 – 5 septembrie 2010.
Târgul a fost inaugurat de catre presedintele Consiliului Judetean Alba, dl. Ion Dumitrel, de catre primarul comunei Albac, dl. Tiberiu Todea si de numeroase oficialitati locale.  Din partea echipei ANTREC România prezenta la târg, un mesaj de salut a fost rostit de catre dl. Emil Comsa presedintele Euroregiunii Transilvania Centru.

Read more...
 
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA – GOLDTECH Arad la cea de-a XI-a ediţie a TÂRGULUI INTERNAŢIONAL DE INOVARE, COOPERARE ŞI ANTREPRENORIAT - INOCOOP 2010

Ing. Adrian Cotoraci, director adjunct al Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a participat in perioada 26-28 august 2010, la Misiunea Economică, organizată de Camera de Comerţ şi Agricultură Timişoara la Zrenjanin (Serbia). De asemenea, reprezentantul UVVG a fost prezent şi la masa rotundă, cu tema – Eficienţă energetică - Surse de energie regenerabile, unde s-au discutat şi prezentat realizări ale unor inventatori din Regiunea Voievodina, Serbia cu aplicabilitate în agricultură”.
Târgul a fost inaugurat de către Ministrul Minelor şi Energiei, Petar Skundric, care a prezentat importanţa inovării şi aplicării noilor soluţii energetice în domeniile strategice ale Serbiei precum şi rolul universităţilor în aprofundarea cercetării. Una dintre noutăţile prezentate, se referă la organizarea de către incubator a masteratului „ANTREPRENORIAT şi MANAGEMENTUL INOVĂRII”, sub egida Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul UVVG Arad.
Ing. Adrian Cotoraci a oferit participanţilor oferta de consultanţă a Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH Arad, precum şi oportunităţile academice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Read more...
 
Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad la "Salonul Regional al Cercetării şi Inovării 2010"

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a participat in perioada 3-6 iunie, la cea de-a II–a ediţie a „Salonului Regional al Cercetării şi Inovării 2010”, organizat de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, cu susţinerea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, organizat la Centrul Regional de Afaceri Timişoara.
Salonul s-a desfăşurat în paralel cu expoziţia Energia viitorului (expoziţie specializată în energii convenţionale şi energii necovenţionale) şi cu expoziţia TIMAGRALIM (expoziţie specializată în agricultură şi industrie alimentară).
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost prezentă cu exponate ale activităţii de cercetare ştiinţifică din anii 2009/2010, reflectând publicaţii premiate de către Academia Română de Ştiinţe, granturi şi proiecte strategice câştigate, centrele şi institutele în cadrul cărora se desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, Şcoala Postdoctorală ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul unui proiect strategic coordonat prin Academia Română de Ştiinţe.
Salonul a oferit reprezentanţilor Universităţii, prilejul de a intra în contact direct cu specialişti, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor locale şi vizitatori.

 

 

 
Comunicat de presa
Tuesday, 23 March 2010 05:51

INCUBATORUL TEHNOLOGIC ŞI DE AFACERI ITA GOLDTECH ARAD din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, acreditat de către Agenţia Naţională pentru  Cercetare Stiinţifică, membru al Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer Tehnologic – ReNITT, este prezent cu stand începând din 17.03 pina pe 19.03.2010,  la Târgul internaţional pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică în construcţii şi renovări “ENREG 2010” care se desfăşoară la Expo Arad Internaţional.
Prof. univ. dr.  Cornel Someşan, director al ITA GOLDTECH ARAD a precizat că o componentă importantă din cadrul activităţilor Incubatorul ITA GOLDTECH ARAD este orientată pe domeniul Eco şi biotehnologiilor alături de alte domenii foarte importante, respectiv: tehnologiile informaţiei şi comunicării, turism şi agroturism, produse industriale, electrotehnică.  Pe lîngă serviciile specifice şi necesare procesului de incubare, o pondere semnificativă în oferta şi activitatea Incubatorului o au servicii complexe de actualitate precum: marketingul energiilor, servicii Web-GIS (gestiunea inteligentă a reţelelor energo-utilitare), formare antreprenorială, sprijinirea dezvoltării afacerilor existente cu soluţie integrată de accesare a fondurilor europene.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2